DEŇ OZBROJENÝCH A ZÁCHRANNÝCH ZLOŽIEK S DEŤMI

V areáli VHM Piešťany sme prezentovali našu činnosť na akcií " Deň ozbrojených a záchranných zložiek s deťmi "