Südwind


Náš klub sa dňa 11.8.2019 zúčastnil vojenskej akcií SÜDWIND 2019 Pohronský Ruskov, kde sme verejnosti priblížili ako cvičili spojári a zdravotné zložky v ČSĽA. Ďakujeme organizátorovi za pozvanie.