SPOJOVACIE PROSTRIEDKY


NAVIJÁK + CIEVKA S POĽNÝM KÁBLOM PK1


POĽNÝ TELEFÓN TP-25


POĽNÁ TELEFÓNNA ÚSTREDŇA TÚ-11 


RÁDIOSTANICA RF-10


RÁDIOSTANICA R-105