SNP Rišňovce


75. výročie SNP sme si pripomenuli v sympatickej obci Rišňovce, kde sme sa zúčastnili pietneho aktu kladenia vencov. Celú akciu sme spestrili už tradične statickou výstavou a nechýbala aj ukážka streľby zo zbraní. Pre malých účastníkov bola pripravená streľba zo vzduchovky na terč.