Slovenské piesky


Malá ukážka z bojovej taktiky ČSĽA v dynamickej ukážke, ktorú pripravil náš klub v spolupráci s partnerskými klubmi KVH ČSĽA Anthropoid a KVH ČSĽA Piešťany, touto cestou ďakujeme všetkým zúčastneným za skvelú prezentáciu