SIAF Sliač


Náš klub sa zúčastnil na SIAF 2018 kde sme vytvorili statickú výstavu z výzbroje a výstroje používanej v armáde ČSĽA . Aj touto cestou chcem poďakovať spriazneným klubom KVH ČSĽA Piešťany a KVH ČSĽA Anthropoid Mýto pod Ďumbierom za spoluprácu.