Zimný pochod - Uhrovec


Ako každý rok, tak aj na začiatku roku 2019 sme pozornosť venovali ZIMNÉMU POCHODU, tentoraz však v okolí Uhrovca.

PIATOK: príchod na chatu-vybalenie sa-večerné posedenie s hosťom, ktorý nám rozprával, ako to bolo v časoch konca ČSĽA a začiatkom ASR. Za jeho návštevu a prednášku mu ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

SOBOTA: Ráno sme začali klasickou rozcvičkou, rannou hygienou a raňajkami, ktoré nám mali dodať silu na blížiaci sa pochod. Ešte pred pochodom sme navštívili múzeum - Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci. Približne o 10:00 sme sa presunuli na Jankov Vŕšok - mohyla, pamätník bojov 2.sv. vojny, s hrobmi partizánov a ruských vojakov. Tu sme mali malú prednášku o histórií daného miesta v podaní čat. Tkáčika.

ZAČIATOK POCHODU - Jankov Vŕšok 

CIEĽ -Uhrovský hrad

Pochodu sa zúčastnili 2 skupiny - PRIESKUMNÁ SKUPINA a MOTOSTRELCI. Úlohou prieskumákov bolo informovať motostrelcov  o prípadnom výskytu nepriateľa na cieľovej trase ( pokiaľ mali červene barety )  a zároveň aj napádať - likvidovať motostrelcov a čo najviac im sťažiť presun po cieľovej trase ( pokiaľ mali obrátený baret zelenou stranou ). Prieskumáci si viedli dobre aj po fyzickej stránke, aj pri plnení úlohy, ktorá im bola daná. Na Uhrovskom hrade prekvapili a zneškodnili aj posledných vojakov zo skupiny motostrelcov, čím úlohu splnili. Motostrelci si viedli takisto veľmi dobre po fyzickej stránke, nakoľko sme obe skupiny prechádzali zasneženým a kopcovitým terénom, ale aj pri plnení úloh ako napríklad obkľúčenie oblasti  avizovaného  výskytu nepriateľa, aj pri kladení odporu voči prieskumnej skupine so zelenými baretmi.

Na Uhrovskom hrade sme si oddýchli, dali teplý čaj a menšie množstvo stravy na doplnenie síl a približne o 17:00 sme zahájili presun na chatu. Tam nás už čakala výborná kapustnica a zaslúžený oddych.

NEDEĽA: Upratovanie chaty-vyhodnotenie zimného presunu-zbalenie sa-odchod domov.