O nás


KVH ČSĽA Kolíňany sa svojou činnosťou zameriava na prezentovanie vojenskej histórie Československej ľudovej armády v rokoch 1954 -1989. KVH ČSĽA Kolíňany je apolitické združenie, ktoré sa neviaže na žiadnu ideológiu a žiadnym spôsobom sa nesnaží o propagáciu socialistického/komunistického zriadenia. Dištancuje sa od akýchkoľvek zriadení, politických strán, hnutí a ideológií smerujúcich k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, alebo hlásajúcich nenávisť voči akejkoľvek skupine osôb a ich myšlienky, názory a smerovanie považuje za zavrhnutia hodné. Akékoľvek používanie odznakov, zástav a označení prípadne iných symbolov je realizované výlučne za účelom dosiahnutia dobovej autenticity a realistickosti statických a dynamických ukážok.