Nitra poľnohospodárske múzeum, MDD arborétum Mlyňany


25. a 26.5. sa náš klub ako každoročne zúčastnil týchto 2 po sebe nasledujúcich akcii. Prvá sa uskutočnila v areály poľnohospodárskeho múzea v Nitre, kde sme návštevníkom predviedli pár malých dynamických ukážok a pripravili sme statickú výstavu výstroje a výzbroje. Nasledujúci deň sme sa presunuli do Arboréta Mlyňany vo Vieske nad Žitavou, kde sme si pre tých najmenších pripravili statickú výstavu a vozenie na UAZoch.