Múzeum socializmu a studenej vojny Alekšince


Online rezervácia

Zarezervujete si prehliadku v našom múzeu. Rezerváciu vám potvrdíme telefonicky/e-mailom.

Minimálny počet registrovaných účastníkov: 10


HVS ŠTÁBU CO ZÁPADOSLOVENSKÉHO KRAJA - S4H, ALEKŠINCE


Náš klub KVH ČSĽA KOLÍŇANY sa nevenuje len statickým a dynamickým ukážkam výstroje a výzbroje ČSĽA, ale staráme sa a zveľaďujeme aj kryt v ALEKŠINCIACH, ktorý bol vybudovaný v roku 1964 a plnil funkciu Hlavného veliteľského stanovištia štábu CO Západoslovenského kraja. Dnes si ho pomaly pretvárame na múzeum. Mnohí ľudia, ktorí jazdia okolo neho, na prvý pohľad vidia len malý domček na okraji lesa, ale ten v sebe ukrýva vstup do veliteľského stanovišťa. Kryt demaskuje len pár objektov ako napr. nepriehľadný plot, nasávacie miesta filtroventilácie a anténne pole. Úkryt, samostatne stojaci jednopodlažný železobetónový monolit, je zapustený pod zemou.

Veliteľské stanovište malo jeden bojový vstup z budovy a jeden núdzový výlez. Na bojovom vstupe boli osadené tlakovo-plynotesné dvere typu P-0, za ktorými nasledovala odmorovacia priepusť s rovnakým typom dverí na vstupe.
Najväčšiu časť krytu zaberá miestnosť bojového velenia obklopená nadväzujúcimi kanceláriami jednotlivých služieb a skupín a to vyhodnocovacia, informačná skupina + skupina styčných dôstojníkov, spojovacia, zdravotná a veterinárna skupina, miestnosť dozorného VS, rada obrany SR, oddelenie CO - VVV, oddelenie MTZ a prieskumná skupina. Medzi ďalšie miestnosti patrí rozhlasová, telefónna a ďalekopisná ústredňa, spisovňa, rádiové a prijímacie stredisko, kabínky telefonistov, ošetrovňa, kuchyňa, jedáleň, odpočiváreň, sklad a WC. Technologickú časť tvorila odmorovacia priepusť, dieselagreát + riadiaca miestnosť, akumulátorovňa, strojovňa FVZ, prachová komora a skromné vodné hospodárstvo.
Objekt je vybavený 3x FVZ 300b - typ 60, teda s oddelenou prachovou komorou, bez regenerácie vzduchu. Každý má 2 nasávacie miesta. Objekt je napojený na verejnú el. sieť a ako náhradný zdroj je inštalovaný dieselagregát. Ovládanie dieselagregátu je ručné, z vedľajšej riadiacej miestnosti DA s okienkom pre sledovanie jeho prevádzky. Objekt je napojený priamo na verejnú vodovodnú sieť a ako náhradný zdroj slúži studňa s dvoma čerpadlami. Splašky sú odvádzané samospádom do žumpy odkiaľ sú ďalej čerpané kalovým čerpadlom do kanalizácie. Ústredné kúrenie bolo kotlom na tuhé palivá v suteréne vstupnej budovy alebo dieselagregátom.
Automatizovaný systém varovania a vyrozumenia tvorila linková sústava diaľkového vyrozumenia P-160 a bezdrôtová sústava diaľkového vyrozumenia R-413. Sústava P-160 zabezpečovala prenos troch signálov a dvoch hovorových kanálov, pričom signály boli určené na vyhlasovanie bojovej pohotovosti, príslušných stupňov pohotovosti v národnom hospodárstve, či diaľkové spúšťanie poplachových sirén, kým hovorové kanály slúžili na vyhlasovanie signálov, vydávanie pokynov a informácií hovoreným slovom.
Štábu CO ZS kraja boli podriadené: ŠTOK Bratislava - vidiek, ŠTOK Dunajská Streda, ŠTOK Galanta, ŠTOK Komárno, ŠTOK Levice, ŠTOK Nové Zámky, ŠTOK Nitra, ŠTOK Senica, ŠTOK Topoľčany, ŠTOK Trenčín, ŠTOK Trnava. Nadradeným stupňom bol Štáb CO Slovenska ( 1958 - 1968 ) resp. Štáb CO SSR ( 1969- 1992 ).

Informácie sme čerpali zo stránky www.ochranne-stavby.sk