Moravská tanková Sahara - spolupráca s pohraničnou strážou