MORAVSKÁ TANKOVÁ SAHARA SPOLUPRÁCA S POHRANIČNOU STRÁŽOU