MDD Čechynce


Na MDD v obci Čechynce náš klub KVH ČSĽA Kolíňany usporiadal výstavu z výstroje a výzbroje používanej v ČSĽA. Taktiež sme predviedli dynamickú ukážku na tému eliminácie diverznej skupiny. Táto akcia mala super ohlas u detí, ale aj u dospelých. Ďakujeme usporiadateľom, že sa o nás tak vzorne postarali a tešíme sa na ďalší ročník.