Klubové cvičenie


11. - 12. júla sme pre našich nových členov pripravili výcvik zameraný na základy, ktoré by mal vojak ovládať a preto sme kládli dôraz na poradovú prípravu, manipuláciu zo zbraňami a činnosť v boji. Po tomto výcviku presne vedia čo sa od nich očakáva pri dynamických ukážkach. Na zdokonalenie samých seba však nestačí len pár hodín výcviku a preto dostali za úlohu poradovú prípravu cvičiť aj vo voľnom čase.