Klubové cvičenie Kolíňanský kopec - jeseň


Pracovné voľno sme využili aktívnym pohybom v prírode. Pre nás to znamená pohyb spojený s precvičením bojovej taktickej prípravy, ktorú vieme zúročiť pri predvádzaní dynamických ukážok na Military akciách. Aj touto cestou chcem poďakovať za vzorné plnenie stanovených úloh aj napriek nepriazni počasia.