KLUBOVÉ CVIČENIE KOLÍŇANSKY KOPEC

Tohoročné záverečné cvičenie sme zamerali na zopakovanie si poradovej prípravy a rozšírili vedomosti z oboru strojárstva v duchu hesla "BEZ SPOJENIA NIET VELENIA"