KLUBOVÉ CVIČENIE KOLÍŇANSKÝ KOPEC - JESEŇ

Na klubovom cvičení sme precvičovali bojovú taktickú prípravu a samozrejme aj poradovú prípravu. Ďakujem všetkým zúčastneným za skvelú disciplínu a zodpovedné plnenie vytýčených cieľov.