Kasárne Zobor - Nitra


Do opustených kasární sme na tri dni sa vrátil vojenský život.Náš klub KVH ČSĽA Kolíňany pripravil skvelé podujatie kde sme pripravili mega výstavu z výstroje, výzbroje a techniky, ktorú používala armáda ČSĽA. Aj touto cestou chcem poďakovať všetkým zúčastneným za skvelú reprezentáciu.