Jesenné klubové cvičenie "Kolíňanyský kopec"


Už tradične záver sezóny patrí klubovému cvičeniu. Kde členovia klubu absolvovali záverečné cvičenie podľa dobových predpisov vo vojenskom výcvikovom priestore Kolíňanský kopec. Tento rok sme sa zamerali opäť na poradovú prípravu, zopakovali sme si chemickú prípravu a zdokonalili sme sa v topografií. Pripomenuli sme si získavanie informácií z vojenských máp. Aj touto cestou chcem poďakovať všetkým za vzorné plnenie úloh.