Jarné klubové cvičenie


Tak ako velí naša tradícia aj tento rok začíname zopakovaním si základných poradových cvikov a bojových dovedností. Takto získané skúsenosti budeme prezentovať na verejných ukážkach. Už sa tešíme na leto.