Veľká Javorina - cvičenie výsadkárov - living history


Začiatkom mája sme sa zúčastnili cvičenia zo zameraním na činnosť výsadkárov - taktika, prieskum, pozorovanie, topografia, prežitie a pohyb v prírode, rádiové spojenie ... V určitom časovom intervale sme nadviazali kontakt a spoluprácu zo vševojskovým prieskumom. Po splnení náročných úloh a ukončení cvičenia oboch skupín, návrate na svoje územie sme zasadli k ohňu. Veľká vďaka patrí inštruktorovi podpráporčíkovi Kostkovi, ktorý viedol celý výcvik a mnohému nás naučil.