DOD + BRIGÁDA 1. A 8. MÁJ 2019

Pri príležitostiach štátneho sviatku práce a sviatku ukončenia druhej svetovej vojny sme opäť sprístupnili verejnosti náš veliteľský kryt. Záujem verejnosti o prehliadku bol obrovský, sprievodcovia sa mali čo obracať. Čas medzi prehliadkami, sme využili na skrášlenie prostredia, očistenie strechy nad hospodárskou budovou a na obohatenie krytu o ďalšie múzejné exponáty, ktoré sme dostali darom od štátnych organizácii.