Dni Brezna


Náš klub KVH ČSĽA Kolíňany sa zúčastnil na dňoch Brezna kde sme si pripomenuli slávnostný príchod delostrelcov a náš predseda bol pasovaný za rytiera delostrelectva.