Deň ozbrojených a záchranných zložiek s deťmi


Náš klub KVH ČSĽA Kolíňany oslávil Deň ozbrojených zložiek vo Vojenskom historickom múzeu v Piešťanoch kde sme pre návštevníkov pripravili statickú výstavu z výstroje a výzbroje používanej v bývalej armáde ČSĽA. Toho roku sme prekvapili návštevníkov aj dynamickými ukážkami jednu sme zamerali na ukážku z nácviku motostreleckého družstva a druhou sme chceli priblížiť to ako sa vojaci učili strieľať na strelnici .