Boje na Hrone


Pár fotiek nášho klubu a partnerských klubov KVH ČSĽA Anthropoid, KVH ČSĽA Piešťany z prezentácie v dynamickej ukážke a z výstavy rádiostaníc. Touto cestou sa chceme poďakovať za skvelú spoluprácu a vzorné vystupovanie. Zároveň ďakujeme usporiadateľovi za udelené diplomy Predseda KVH ČSĽA Kolíňany.