Autosalón Nitra


Klub vojenskej histórie KVH ČSĽA Kolíňany v spolupráci s armádou SR sa zúčastnil na peknom podujatí, na ktorom prezentoval činnosť klubu.