Autosalón Nitra


Aj tohto roku sa náš klub prezentoval na výstave áut v Nitre. Kde návštevníci prejavili veľký záujem o vystavované exponáty, tí skôr narodení si s láskou zaspomínali na mladé časy a mládež si so záujmom prezrela vystavenú výstroj a výzbroj.